domingo, 5 de febrero de 2017

Fi de l'assignatura TIC i TILC

Bona nit!
L'assignatura 
TIC i TILC 
ha arribat 
al seu fi.


M'han paregut molt interessants els continguts d'esta assignatura, la importància que se li donen a les noves tecnologies a l'educació, intentant adaptar el sistema d'ensenyança als nous temps i creant classes més motivadores i innovadores.

Tot m'ha paregut enriquidor dins de l'àmbit educatiu: els blogs, els portals educatius, les webquests, les xarxes socials, el maquinari (pissarra digital, tauleta tàctil, etc.).

Espere poder utilitzar com a docent tot allò que he aprés en esta assignatura molt prompte.


Adéu!viernes, 27 de enero de 2017

Experiències TIC a l'aula

Bona nit!🌜

Aquesta setmana hem estat reflexionant sobre la manera d'introduir les TIC en l'aula d'una manera adequada i útil perquè, com ja sabem, l'ús de la tecnologia ha de tindre un objectiu didàctic perquè siga efectiu i adequat. El model TPACK considera que el docent ha de tindre coneixements disciplinars, tecnològics i pedagògics, de manera que les activitats i la metodologia que use per a les seues classes es basen en la interrelació d'estos tres tipus de coneixements o competències. Considere que la més innovadora és la competència tecnològica i, en el meu cas, seria la que més hauria de desenrotllar en el meu futur com a docent, ja que, acostumada a viure com a alumna un model d'ensenyança-aprenentatge més tradicional, crec necessari formar-me d'una manera més profund en el maneig de les TIC i la forma d'integrar-les en les aules. No obstant això, este curs m'ha servit molt per a esta labor, ja que he trobat recursos que em poden inspirar en un futur per a exercir la meua labor com a docent tenint en compte les TIC i tot el que oferixen.

En aquest tema, a més, hem reflexionat sobre l'organització de l'aula al introduir el maquinari tecnològic. Al meu parer, l'aula mòbil és molt més beneficiosa ja que és més còmode impartir la classe en l'aula i usar ordinadors portàtils o tauletas tàctils. L'ús de l'aula d'informàtica per a distintes assignatures comporta una major organització i la pèrdua de temps durant el desplaçament. A més, al utilitzar ordinadors portàtils o tauletas tàctils, podrem distribuir als alumnes de distintes manera depenent del treball que vagen a realitzar: ajuntant les taules per grups, distribuint les taules en forma de ferradura, etc.

Amb estos temes i amb el plantejament de distintes experiències educatives que integren les TIC en les aules he pogut donar-me compte de la importància de la competència digital i del treball que comporta ser docent, ja que sempre has d'estar actualitzant-te, renovant, estudiant, aprenent i adaptant-te als canvis. Em pareix molt important tindre una competència digital adequada per a poder arribar als nostres alumnes d'una manera més directa amb activitats innovadores i motivadores, fent que l'alumnat aprenga millor i més ràpid.Ara només falta posar en pràctica tot el que hem aprés i descobert...

Adéu!👋😊domingo, 15 de enero de 2017

Maquinari TIC

Bona nit!🌜😊

En aquest tema hem estat informant-nos sobre el maquinari, els elements físics d'un sistema informàtic. Els instruments que s'han començat a utilitzar dins de les aules són: la tauleta tàctil i la pissarra digital.No obstant això, l'ús d'esta tecnologia no és suficient, abans d'emprar estos instruments tecnològics, hem de plantejar-nos els objectius que volem aconseguir amb ells i també la metodologia que es va a utilitzar. No cal introduir les TIC de manera arbitrària, hem de plantejar-nos si els recursos nous que anem a utilitzar seran útils o no, agilitzaran i optimitzaran l'aprenentatge o no, motivaran els alumnes o no, ens oferiran la possibilitat d'introduir activitats i tasques innovadores o no, etc. No es pot parlar d'innovació només per introduir les TIC en el procés d'ensenyança-aprenentatge, per a parlar d'innovació és necessari un ús conscient de les noves tecnologies.
En aquest procés, el docent té un paper molt important, ha de ser el guia que dirigisca als seus alumnes cap a un bon ús de la tecnología., el que dissenye activitats motivadores i útils, el que regule com s'ha d'usar el maquinari.

És cert que el maquinari és molt car i, per això, és molt més important plantejar-nos si el seu ús ens va a portar a algun lloc, si este maquinari va a ajudar-nos als docents a ensenyar i si ajudarà als nostres alumnes a aprendre.

El que és indubtables és que els temps han canviat i la fisonomia i organització de l'aula hauria de canviar també i adaptar-se als nous temps. Les noves tecnologies ens oferixen una gran quantitat de recursos educatius i és important servir-nos d'ells a través de la utilització de nova maquinària.


Ens veiem prompte!👋👋

viernes, 13 de enero de 2017

Tema 5: aprenentatge a Internet

Hola a tots!👋

Després de les vacances de Nadal, tornem a la nostra assignatura i a investigar a Internet. En aquest cas, hem investigat sobre quatre recursos online molt útils per a ser utilitzades a l'àmbit educatiu. A continuació, vos parlaré un poc d'aquestos, vos donaré la meua opinió personal i vos recomanaré algunes de les què m'han cridat més l'atenció:

➤Webquest

És una activitat d'investigació en què els alumnes han de buscar informació a Internet per a resoldre una tasca o un problema. L'activitat sol estar plantejada d'una manera que motive els alumnes i els invite a la investigació i a la reflexió.
Em pareix un recurs molt útil per a ser utilitzat en el procés d'ensenyança- aprenentatge, ja que els alumnes aprendran per mitjà de la realització d'una tasca. Açò els permetrà reflexionar i adquirir coneixements al mateix temps que estan treballant d'una manera dinàmica i cooperativa, utilitzant les TIC i manejant certs conceptes i instruments que poden interessar-los i motivar-los.
A mi, per exemple, m'han cridat especialment l'atenció algunes Webquests relacionades amb la poesia. Com a futura docent de Llengua i Literatura, sóc conscient que la poesia és un gènere que pot interessar poc als alumnes per veure-ho com un gènere antic. Per això, introduir el gènere poètic en les aules de secundària mitjançant una Webquest que utilitze cançons i música em pareix una proposta molt interessant. Este tipus de proposta la podem trobar en Webquests com les següentes: 


➤ Cacera del tresor

És una activitat que consistix en la formulació de preguntes que els alumnes han de respondre investigant per Internet (comptant amb algunes orientacions prèvies). L'activitat finalitza amb una pregunta final, amb una "gran pregunta" un poc més complexa, que ha de ser resposta reflexionant després d'haver completat la resta de preguntes.
Em pareix una activitat prou útil per a l'aprenentatge dels alumnes ja que han de buscar dades i informar-se molt sobre un tema per a resoldre les preguntes que se'ls proposen. D'aquesta manera, necessàriament llegiran molta informació sobre un tema per a poder elaborar les seues respostes i, per tant, aprendran sobre ell. No obstant això, em pareix una activitat menys divertida, menys dinàmica que les Webquests.
D'entre els càceres del tresor que he estat visitant, recomanaria una sobre els textos argumentatius, ja que és una tipologia textual molt important per als alumnes de segon cicle de secundària i de batxiller i és convenient que entenguen en què consistixex.

Blog

Podria definir-se com una espècie de diari online. En ell, es pot escriure sobre diferents temes personals, literaris, professionals, educatius, etc. que interessen, fer recomanacions a les persones que visiten i lligen el blog, etc.
Els blogs em pareixen un espai útil tant per a qui ho escriu com per a qui ho llig. Qui escriu el blog, reflexiona sobre el tema que està parlant i qui llig el blog pot adquirir informació nova útil per a ell, pot conéixer punts de vista de professionals en distints temes, etc.
He trobat un blog molt útil per a docents de Llengua i Literatura. S'anomena "Marta, aprova'm! " i és un blog en el que una professora exposa el que fa en les seues classes durant un curs i oferix als seus alumnes distints recursos per a treballar i reforçar els continguts estudiats. A més, hi ha enllaços per a blogs més especialitzats en llengua i més especialitzats en literatura, per la qual cosa oferix una gran quantitat de recurs. L'enllaç és el següent.


Viqui (o wiki)


És una web creada en grup, on tots els integrants aporten informació i realitzen modificacions. És, per tant, una web creada de manera col·laborativa, on s'arreplega una gran quantitat d'informació.
Estos tipus de web em pareixen prou recomanables des del punt de vista educatiu ja que reunixen una gran quantitat d'informació compartida per distintes persones, de manera que els nostres alumnes podrien posar-se en contacte i compartir dades i coneixements entre ells durant l'elaboració d'una wiki. No obstant això, al utilitzar informació d'algunes Wikis, hem d'assegurar-nos de que la informació siga fiable i correcta, ja que ja sabem que pot contindre errors, com succeïx de vegades en la Viqui per excel·lència: Viquipèdia.
La viqui que recomane és la següent:
Aquesta viqui arreplega una gran quantitat de llibres, articles i manuals molt útils per a la docència, però també per a l'obtenció d'informació de diferents àrees, com la gastronomia, l'art, etc.


En este tema, com veieu, hem descobert nous i útils recursos online per al nostre futur treball com a docents. 
Continuarem investigant.💬

Adéu!