domingo, 15 de enero de 2017

Maquinari TIC

Bona nit!🌜😊

En aquest tema hem estat informant-nos sobre el maquinari, els elements físics d'un sistema informàtic. Els instruments que s'han començat a utilitzar dins de les aules són: la tauleta tàctil i la pissarra digital.No obstant això, l'ús d'esta tecnologia no és suficient, abans d'emprar estos instruments tecnològics, hem de plantejar-nos els objectius que volem aconseguir amb ells i també la metodologia que es va a utilitzar. No cal introduir les TIC de manera arbitrària, hem de plantejar-nos si els recursos nous que anem a utilitzar seran útils o no, agilitzaran i optimitzaran l'aprenentatge o no, motivaran els alumnes o no, ens oferiran la possibilitat d'introduir activitats i tasques innovadores o no, etc. No es pot parlar d'innovació només per introduir les TIC en el procés d'ensenyança-aprenentatge, per a parlar d'innovació és necessari un ús conscient de les noves tecnologies.
En aquest procés, el docent té un paper molt important, ha de ser el guia que dirigisca als seus alumnes cap a un bon ús de la tecnología., el que dissenye activitats motivadores i útils, el que regule com s'ha d'usar el maquinari.

És cert que el maquinari és molt car i, per això, és molt més important plantejar-nos si el seu ús ens va a portar a algun lloc, si este maquinari va a ajudar-nos als docents a ensenyar i si ajudarà als nostres alumnes a aprendre.

El que és indubtables és que els temps han canviat i la fisonomia i organització de l'aula hauria de canviar també i adaptar-se als nous temps. Les noves tecnologies ens oferixen una gran quantitat de recursos educatius i és important servir-nos d'ells a través de la utilització de nova maquinària.


Ens veiem prompte!👋👋

No hay comentarios:

Publicar un comentario