viernes, 13 de enero de 2017

Tema 5: aprenentatge a Internet

Hola a tots!👋

Després de les vacances de Nadal, tornem a la nostra assignatura i a investigar a Internet. En aquest cas, hem investigat sobre quatre recursos online molt útils per a ser utilitzades a l'àmbit educatiu. A continuació, vos parlaré un poc d'aquestos, vos donaré la meua opinió personal i vos recomanaré algunes de les què m'han cridat més l'atenció:

➤Webquest

És una activitat d'investigació en què els alumnes han de buscar informació a Internet per a resoldre una tasca o un problema. L'activitat sol estar plantejada d'una manera que motive els alumnes i els invite a la investigació i a la reflexió.
Em pareix un recurs molt útil per a ser utilitzat en el procés d'ensenyança- aprenentatge, ja que els alumnes aprendran per mitjà de la realització d'una tasca. Açò els permetrà reflexionar i adquirir coneixements al mateix temps que estan treballant d'una manera dinàmica i cooperativa, utilitzant les TIC i manejant certs conceptes i instruments que poden interessar-los i motivar-los.
A mi, per exemple, m'han cridat especialment l'atenció algunes Webquests relacionades amb la poesia. Com a futura docent de Llengua i Literatura, sóc conscient que la poesia és un gènere que pot interessar poc als alumnes per veure-ho com un gènere antic. Per això, introduir el gènere poètic en les aules de secundària mitjançant una Webquest que utilitze cançons i música em pareix una proposta molt interessant. Este tipus de proposta la podem trobar en Webquests com les següentes: 


➤ Cacera del tresor

És una activitat que consistix en la formulació de preguntes que els alumnes han de respondre investigant per Internet (comptant amb algunes orientacions prèvies). L'activitat finalitza amb una pregunta final, amb una "gran pregunta" un poc més complexa, que ha de ser resposta reflexionant després d'haver completat la resta de preguntes.
Em pareix una activitat prou útil per a l'aprenentatge dels alumnes ja que han de buscar dades i informar-se molt sobre un tema per a resoldre les preguntes que se'ls proposen. D'aquesta manera, necessàriament llegiran molta informació sobre un tema per a poder elaborar les seues respostes i, per tant, aprendran sobre ell. No obstant això, em pareix una activitat menys divertida, menys dinàmica que les Webquests.
D'entre els càceres del tresor que he estat visitant, recomanaria una sobre els textos argumentatius, ja que és una tipologia textual molt important per als alumnes de segon cicle de secundària i de batxiller i és convenient que entenguen en què consistixex.

Blog

Podria definir-se com una espècie de diari online. En ell, es pot escriure sobre diferents temes personals, literaris, professionals, educatius, etc. que interessen, fer recomanacions a les persones que visiten i lligen el blog, etc.
Els blogs em pareixen un espai útil tant per a qui ho escriu com per a qui ho llig. Qui escriu el blog, reflexiona sobre el tema que està parlant i qui llig el blog pot adquirir informació nova útil per a ell, pot conéixer punts de vista de professionals en distints temes, etc.
He trobat un blog molt útil per a docents de Llengua i Literatura. S'anomena "Marta, aprova'm! " i és un blog en el que una professora exposa el que fa en les seues classes durant un curs i oferix als seus alumnes distints recursos per a treballar i reforçar els continguts estudiats. A més, hi ha enllaços per a blogs més especialitzats en llengua i més especialitzats en literatura, per la qual cosa oferix una gran quantitat de recurs. L'enllaç és el següent.


Viqui (o wiki)


És una web creada en grup, on tots els integrants aporten informació i realitzen modificacions. És, per tant, una web creada de manera col·laborativa, on s'arreplega una gran quantitat d'informació.
Estos tipus de web em pareixen prou recomanables des del punt de vista educatiu ja que reunixen una gran quantitat d'informació compartida per distintes persones, de manera que els nostres alumnes podrien posar-se en contacte i compartir dades i coneixements entre ells durant l'elaboració d'una wiki. No obstant això, al utilitzar informació d'algunes Wikis, hem d'assegurar-nos de que la informació siga fiable i correcta, ja que ja sabem que pot contindre errors, com succeïx de vegades en la Viqui per excel·lència: Viquipèdia.
La viqui que recomane és la següent:
Aquesta viqui arreplega una gran quantitat de llibres, articles i manuals molt útils per a la docència, però també per a l'obtenció d'informació de diferents àrees, com la gastronomia, l'art, etc.


En este tema, com veieu, hem descobert nous i útils recursos online per al nostre futur treball com a docents. 
Continuarem investigant.💬

Adéu!

No hay comentarios:

Publicar un comentario