martes, 22 de noviembre de 2016

Coneixements previs sobre TIC

Hola a tots!

Hui vull començar reflexionant sobre les TIC, ja que este és el punt de partida que dóna sentit a este blog, ja que a partir de les TIC anirem reflexionant en les següents entrades sobre els processos d'ensenyança de llengües i el Tractament Integrat de Llengues i Continguts.

Les tecnologies de la informació i la comunicació van deslligar una explosió sense antecedents de formes de comunicar-se al començament dels anys 90, pero...¿qué són les TIC?
Les TIC són el conjunt de tecnologies que permeten l'accés, producció, tractament i comunicació de la informació presentada en diferents codis (text, imatge, sonido...). L'element més representatiu de les noves tecnologies és, sens dubte, l'ordinador i, més específicament, Internet. Podem diferenciar els programes i recursos que podem utilitzar amb l'ordinador en dos grans categories:
- Recursos informàtics, que ens permeten realitzar el processament i tractament de la informació (processador de text, full de càlcul, gestor de bases de dades, etc.).
- Recursos telemàtics que ens oferix Internet, orientats a la comunicació i l'accés a la informació (correu electrònic, blogs, pàgines web (World Wide Web -www), audioconferencia i videoconferència, etc.) . Dins d'estos recursos telemàtics, m'agradaria destacar la importància de les xarxes socials, ja que són plataformes que estan molt presents en la nostra vida diària però, a més, poden ser integrades dins de l'educació. La gran majoria de la societat usa xarxes socials com Twitter, Facebook o Instagram, que poden ser considerades les xarxes socials més conegudes.Estes xarxes socials permeten comunicar-nos amb altres persones, compartir notícies, fotos, vídeos, en definitiva, estar "conectats". No obstant això, este recurs pot ser també usat dins de l'àmbit educatiu, quelcom que em pareix molt interessant i que tractaré en pròximes entrades. 

De moment, ja hem reflexionat un poc sobre les TIC, que era l'objectiu de hui, doncs...¡Adéu, amics!

No hay comentarios:

Publicar un comentario